Thể loại:Bài viết Wikipedia có yêu cầu hộp thông tin

Bản mẫu chính được sử dụng để thêm bài viết vào thể loại này là {{Infobox requested}}, nên được đặt trên các trang thảo luận của các bài viết có liên quan. Ngoài ra, nhiều biểu ngữ dự án Wiki bao gồm một tham số "|needs-infobox=yes", ví dụ: {{WikiProject Biography|needs-infobox=yes}} Xem thể loại con để biết chi tiết cụ thể.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài viết Wikipedia có yêu cầu hộp thông tin”

3 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 3 trang.