Thể loại:Bảo trì Wikipedia

Thể loại bao gồm đa số các công việc cần thiết cho việc bảo quản Wikipedia. Ngoài một lượng nhỏ công việc cần chức năng quản lý như xóa, khóa, mở khóa, phục hồi, mọi thành viên đều có thể tham gia.

Thể loại con

Thể loại này có 45 thể loại con sau, trên tổng số 45 thể loại con.

C

D

L

P