Thể loại:Bài viết có tích hợp văn bản cấp phép kép

Thể loại này chứa các bài viết đã được tích hợp nội dung được cấp phép kép để tái sử dụng theo Creative Commons và GFDL. Giống như phần lớn bài viết của Wikipedia, nội dung trong các bài viết này có thể được tái sử dụng theo một trong hai hoặc cả hai giấy phép, miễn là điều kiện cấp phép được đáp ứng. (Xem Wikipedia:Dùng lại nội dung của Wikipedia.) Trong một số trường hợp, toàn bộ trang web hoặc nguồn đã xuất bản mà từ đó bài viết tích hợp nội dung có thể đã được cấp sẵn theo hai giấy phép như vậy; ở những nơi khác, có thể chỉ là nội dung được sử dụng trong Wikipedia đã qua thủ tục Wikipedia:Hiến các tài liệu có bản quyền. Kiểm tra trang thảo luận của bài viết để biết thêm thông tin; nếu có một vé OTRS đại diện cho bài viết, có thể cần liên lạc với người phụ trách OTRS để biết thêm thông tin.

Trang trong thể loại “Bài viết có tích hợp văn bản cấp phép kép”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.