Thể loại:Bảo quản viên sẵn lòng thực hiện các lệnh cấm khó

Thể loại này liệt kê các bảo quản viên sẵn lòng thực hiện các lệnh cấm khó, hoặc cấm thay cho các bảo quản viên khác, trong trường hợp biên tập viên gây ra nghi ngại về sự quấy rối, troll hoặc các hành vi thiếu thiện ý khác gây chú ý.

Trang trong thể loại “Bảo quản viên sẵn lòng thực hiện các lệnh cấm khó”

Thể loại này chứa 3 trang sau, trên tổng số 3 trang.