Thể loại:Các sân vận động giải vô địch bóng đá thế giới 1994

Ánh xạ tất cả các tọa độ bằng cách sử dụng: OpenStreetMap 
Tải xuống tọa độ dưới dạng: KML