Thể loại:Câu lạc bộ bóng đá thành lập năm 1908

Các câu lạc bộ hay đội bóng đá thành lập vào năm 1908.