Thể loại:Câu lạc bộ thể thao thành lập thập niên 1800

1750 ·1760 ·1770 ·1780 ·1790 ·1800 ·1810 ·1820 ·1830 ·1840 ·1850
14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Thể loại này dành cho các Câu lạc bộ thể thao thành lập trong thập niên 1800, bao gồm từ năm 1800 tới năm 1809.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.