Thể loại:Công ty thành lập thập niên 1940

Công ty thành lập trong thập niên 1940.

Công ty thành lập thế kỷ 20: 189019001910192019301940195019601970198019902000

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.