Thể loại:Cơ sở giáo dục thành lập thập niên 1910

Cơ sở giáo dục được thành lập hoặc tái thành lập thập niên 1910. Thập niên 1910 từ năm 1910 tới năm 1919.

Các bài viết nên được phân loại theo năm đối với năm 1800 trở về sau, theo thập niên từ thập niên 1500 tới năm 1799, theo thế kỷ đối với trước thập niên 1500, và đặt trong Thể loại:Cơ sở giáo dục không rõ năm thành lập với các bài chưa rõ năm thành lập.
Thế kỷ 4 TCN | 3 TCN | 2 TCN | 1 TCN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Thế kỷ 20: 1900 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2000
Thập niên 1910: 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.