Thể loại:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan