Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan


Azerbaijan (AZ-ər-by-JAHN; tiếng Azerbaijan: Азәрбајҹан / Azərbaycan), tên chính thức là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan (tiếng Azerbaijan: Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы / Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, tiếng Nga: Азербайджанская Советская Социалистическая Республика [АзССР], chuyển tự Azerbaydzhanskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika [AzSSR]), viết tắt CHXHCNXV Azerbaijan hay Azerbaijan Xô viết, là một trong các nước cộng hòa hình thành nên Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1991. Azerbaijan được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 1920 khi Nga Xô viết đưa các nhân vật thân Liên Xô lên nắm chính quyền. Ban đầu, trong hai năm đầu tiên, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan là một quốc gia độc lập cho đến khi được hợp nhất vào Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz, cùng với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết ArmeniaCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia.

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan
Tên bản ngữ
 • Азәрбајҹан Совет
  Социалистическая Республика (tiếng Azerbaijan)

  Azərbaycan Sovet
  Sosialist Respublikası
1920–1991
Quốc kỳ Trên: 1920–1921 Dưới: 1952–1991 Azerbaijan Xô viết
Quốc kỳ
Trên: 1920–1921
Dưới: 1952–1991
Quốc huy
Trên: 1921–1926
Dưới: 1978–1990

Tiêu ngữ"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"
Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин!
(Dünya proletariatı, birləşin!
Dịch nghĩa: "Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!")

Lãnh thổ Azerbaijan (đỏ) trong Liên Xô.
Lãnh thổ Azerbaijan (đỏ) trong Liên Xô.
Tổng quan
Vị thếQuốc gia bán độc lập (19201922)
Quốc gia cấu thành Transcaucasus Xô Viết (19221936)
Các nước cộng hòa của Liên Xô (19361990)
Quốc gia có chủ quyền (19901991)
Thủ đôBaku
Ngôn ngữ thông dụngNgôn ngữ chính thức:
tiếng Azerbaijan  · tiếng Nga
Ngôn ngữ thiểu số:
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ  · tiếng Gruzia
Tên dân cưNgười Azerbaijan
Người Liên Xô
Chính trị
Chính phủĐơn nhất Marx–Lenin đơn đảng xô viết xã hội chủ nghĩa cộng hòa (19201990)
Nhất thể tổng thống chế cộng hòa (19901991)
Bí thư thứ nhất 
• 1920
Mirza Davud Huseynov
• 1990–1991
Ayaz Mutallibov
Thủ tướng chính phủ 
• 1920–1922
Nariman Narimanov
• 1990–1991
Hasan Hasanov
Lịch sử
Lịch sử 
• Tuyên bố cộng hoà
28 tháng 4 năm 1920
• Trở thành một phần của Ngoại Kavkaz Xô viết
30 tháng 12 năm 1922
• Tái lập
5 tháng 12 năm 1936
• Tuyên bố chủ quyền
23 tháng 12 năm 1989
19–20 tháng 1 năm 1990
• Đổi tên thành Cộng hòa Azerbaijan
5 tháng 2 năm 1991
• Tuyên bố độc lập
18 tháng 10 năm 1991
• Hoàn tất độc lập
26 tháng 12 năm 1991
Địa lý
Diện tích 
• 1989
86.600 km2
(33.436 mi2)
Dân số 
• 1989
7.037.867
Kinh tế
Đơn vị tiền tệRúp Xô viết (руб) (SUR)
Thông tin khác
Mã điện thoại7 892/895
Tiền thân
Kế tục
Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan
Cộng hòa Miền núi Armenia
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
Azerbaijan
Hiện nay là một phần của Azerbaijan

Vào tháng 12 năm 1922, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz trở thành một bộ phận của Liên bang Xô viết mới thành lập. Hiến pháp của Azerbaijan đã được Đại hội Xô viết bất thường toàn Azerbaijan khóa IX thông qua vào ngày 14 tháng 3 năm 1937. Ngày 19 tháng 11 năm 1990, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan đổi tên thành "Cộng hòa Azerbaijan," tiếp tục là một phần của Liên Xô trước khi độc lập vào năm 1991. Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan chấm dứt hoàn toàn tồn tại vào năm 1995, khi thông qua Hiến pháp mới của Azerbaijan.

Chính phủ

sửa

Nguyên thủ

sửa

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương

sửa

Chủ tịch và đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao

sửa

Tổng thống

sửa

Tham khảo

sửa
 • История государства и права Азербайджанской ССР. Б., Академия наук ССР, 1964.
 • Гражданский кодекс Азербайджанской ССР. Б., Верховный совет, 1964.
 • Madatov, G. Azerbaijan During the Great Patriotic War. Baku, 1975.
 • Независимая газета, ngày 12 tháng 8 năm 1992, pp. 1–2.

Liên kết ngoài

sửa