(một phần hai) là một phân số.

1/2
Số đếm1/2
một phần hai, hoặc một nửa
Số thứ tựthứ phẩy năm
Bình phương0.25 (số)
Lập phương0.125 (số)
Tính chất
Biểu diễn
Nhị phân0,12
Tam phân0,111...3
Tứ phân0,24
Ngũ phân0,222...5
Lục phân0,36
Bát phân0,48
Thập nhị phân0,612
Thập lục phân0,816
Nhị thập phân0,A20
Cơ số 360,I36
Lục thập phân060
-0.5 1/2 1.5
Lũy thừa của 2
2-2 2-1 20

Nó còn đọc là một nửa.

Tham khảoSửa đổi