1 (một) là một số tự nhiên ngay sau số 0 và ngay trước số 2. 1 là số đầu tiên trong tập hợp N*.

1
Số đếm1
một
Số thứ tựthứ nhất
Bình phương1 (số)
Lập phương1 (số)
Tính chất
Hệ đếmđơn phân
Phân tích nhân tử1
Chia hết cho1
Biểu diễn
Nhị phân12
Tam phân13
Tứ phân14
Ngũ phân15
Lục phân16
Bát phân18
Thập nhị phân112
Thập lục phân116
Nhị thập phân120
Cơ số 36136
Lục thập phân160
Số La MãI
0 1 2
Lũy thừa của 10
10-1 100 101
Lũy thừa của 2
2-1 20 21
Phép nhân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
1 × x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000

Phép chia:

Phép chia (bảng tính toán cơ bản)
Phép chia 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ÷ x 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.16 0.142857 0.125
x ÷ 1 2 3 4 5 6 7 8
Phép chia 9 10 11 12 13 14 15
1 ÷ x 0.1 0.1 0.09 0.083 0.142857 0.125 0.1
x ÷ 1 9 10 11 12 13 14 15

Lũy thừa:

Lũy thừa (bảng tính toán cơ bản)
Lũy thừa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lũy thừa 14 15 16 17 18 19 20
1x 1 1 1 1 1 1 1
x1 14 15 16 17 18 19 20

Trong toán học

sửa

Số 1 có một số tính chất số học đặc biệt:

 • Số 1 nhân với bất cứ số nào cũng cho kết quả bằng chính số đó:  n, n × 1 = 1 × n = n.
 • Số 1 là ước của mọi số tự nhiên.
 • 0,9999999... = 1 (Chứng minh:  ).
  Hoặc  )
 • Mọi số đều viết được dưới dạng phân số với tử số là số đó còn mẫu số là 1.
 • Một số bất kì viết được dưới dạng số đó mũ 1.
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   với mọi  .
 •   (Chứng minh: Áp dụng công thức:  , ta có:  ).

Trong hóa học

sửa

Trong phong thủy

sửa

Số 1 tượng trưng cho sự riêng biệt, độc nhất và duy nhất. Nó đại diện cho một người có quyền thế, nhiều tham vọng và có khả năng chỉ đạo. Những người như thế thường là những vị vua, vị tướng giỏi, tuy nhiên, những người như thế thường sống độc thân.[2]

 
Số 1 tượng trưng cho sự lãnh đạo, quyền thế

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Bảng tuần hoàn”. Ptable.
 2. ^ Ý nghĩa của số 1

Liên kết ngoài

sửa