16 (số)

số tự nhiên

16 (mười sáu) là một số tự nhiên ngay sau 15 và ngay trước 17.

16
Số đếm16
mười sáu
Số thứ tựthứ mười sáu
Bình phương256 (số)
Lập phương4096 (số)
Tính chất
Hệ đếmthập lục phân
Phân tích nhân tử24
Chia hết cho1, 2, 4, 8, 16
Biểu diễn
Nhị phân100002
Tam phân1213
Tứ phân1004
Ngũ phân315
Lục phân246
Bát phân208
Thập nhị phân1412
Thập lục phân1016
Nhị thập phânG20
Cơ số 36G36
Lục thập phânG60
Số La MãXVI
15 16 17
Lũy thừa của 2
23 24 25

Trong hóa họcSửa đổi

  • 16 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Lưu huỳnh (S)

Trong toán họcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi