15 (số)

số tự nhiên

15 (mười lăm) là một số tự nhiên ngay sau 14 và ngay trước 16.

  • Căn bậc hai của 15 là 3,872983346
  • Bình phương của 15 là 225
  • 15 là một số tam giác
15
Số đếm15
mười lăm
Số thứ tựthứ mười lăm
Bình phương225 (số)
Lập phương3375 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 15
Phân tích nhân tử3 × 5
Chia hết cho1, 3, 5, 15
Biểu diễn
Nhị phân11112
Tam phân1203
Tứ phân334
Ngũ phân305
Lục phân236
Bát phân178
Thập nhị phân1312
Thập lục phânF16
Nhị thập phânF20
Cơ số 36F36
Lục thập phânF60
Số La MãXV
14 15 16

Trong hóa họcSửa đổi

  • 15 là số hiệu nguyen tử của nguyên tố Phốt Pho (P)

Tham khảoSửa đổi