32 (số)

số tự nhiên

32 (ba mươi hai), là một số tự nhiên ngay sau 31 và ngay trước 33.

32
Số đếm32
ba mươi hai
Số thứ tựthứ ba mươi hai
Bình phương1024 (số)
Lập phương32768 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 32
Phân tích nhân tử25
Chia hết cho1, 2, 4, 8, 16, 32
Biểu diễn
Nhị phân1000002
Tam phân10123
Tứ phân2004
Ngũ phân1125
Lục phân526
Bát phân408
Thập nhị phân2812
Thập lục phân2016
Nhị thập phân1C20
Cơ số 36W36
Lục thập phânW60
Số La MãXXXII
31 32 33
Lũy thừa của 2
24 25 26

Tham khảoSửa đổi