31 (ba mươi mốt) là một số tự nhiên ngay sau 30 và ngay trước 32.

31
Số đếm31
ba mươi mốt
Số thứ tựthứ ba mươi mốt
Bình phương961 (số)
Lập phương29791 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 31
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 31
Biểu diễn
Nhị phân111112
Tam phân10113
Tứ phân1334
Ngũ phân1115
Lục phân516
Bát phân378
Thập nhị phân2712
Thập lục phân1F16
Nhị thập phân1B20
Cơ số 36V36
Lục thập phânV60
Số La MãXXXI
30 31 32

Trong toán học sửa

  • Căn bậc hai của 31 là 5.56776436283.[1]
  • 31 là số nguyên tố thứ 11, sau 29. Số nguyên tố kế tiếp là 37.[2]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa