29 (số)

số tự nhiên

29 (hai mươi chín) là một số tự nhiên ngay sau 28 và ngay trước 30.

29
Số đếm29
hai mươi chín
Số thứ tựthứ hai mươi chín
Bình phương841 (số)
Lập phương24389 (số)
Tính chất
Hệ đếmcơ số 29
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 29
Biểu diễn
Nhị phân111012
Tam phân10023
Tứ phân1314
Ngũ phân1045
Lục phân456
Bát phân358
Thập nhị phân2512
Thập lục phân1D16
Nhị thập phân1920
Cơ số 36T36
Lục thập phânT60
Số La MãXXIX
28 29 30

Tham khảoSửa đổi