Thể loại:Chấm dứt năm 1953

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1953.

Trang trong thể loại “Chấm dứt năm 1953”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.