Thể loại:Chấm dứt năm 1995

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 1995.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.