Thể loại:Danh sách của Viện phim Mỹ

Danh sách của Viện phim Mỹ là các danh sách bình chọn của Viện phim Mỹ (American Film Institute, viết tắt là AFI) lập ra nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày ra đời của nghệ thuật điện ảnh.