Thể loại:Fractal

Fractal là một vật thể hình học tự đồng dạng thường có hình dạng nhấp nhô trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thể được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tổng thể, nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn.