Thể loại:Hộp tin nhắn định hướng

Thể loại này liệt kê các bản mẫu đó là hộp tin nhắn định hướng. Hộp tin nhắn này được sử dụng ở dưới cùng của các trang định hướng.

Bản mẫu định hướng chính là {{định hướng}} và siêu bản mẫu cho hộp định hướng xây dựng là {{dmbox}}.

Xem thêm Thể loại:Bản mẫu bài viết chỉ số thiết lập cho hộp bài viết chỉ số thiết lập được liên quan.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hộp tin nhắn định hướng”

Thể loại này gồm trang sau.