Thể loại:Hoạch định

Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị. Hoạch định mô tả khả năng con người về dự đoán trí tuệ các bước hành động cần thiết để đạt được một mục tiêu, và để đưa ra một kế hoạch, chính sách tương ứng.

Thể loại con

Thể loại này có 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

C

D

Đ

K

Q

S

Trang trong thể loại “Hoạch định”

Thể loại này chứa 6 trang sau, trên tổng số 6 trang.