Thể loại:Khởi đầu năm 1000

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1000.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.