1000

ngày tạo ra

Năm 1000 (M) thuộc lịch Gregory là năm cuối cùng của thế kỷ 10 và cũng là năm cuối cùng của thiên niên kỷ 1 của Christian era kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Theo lịch thịnh hành lúc đó lịch Julia, năm AD là một năm nhuận bắt đầu vào thứ hai. Theo lịch Gregoria (lúc đó chưa được phát minh) thì năm này là một năm thường bắt đầu vào thứ tư.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Theo âm lịch, năm này một phần là Kỷ Hợi, còn lại là Canh Tý

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi