Năm 999 là một năm trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Bao Công, Quan viên nhà Bắc Tống, nổi tiếng vì tài xử án công chính được lưu truyền trong dân gian

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi