Thập niên 990

thập kỷ

Thập niên 990 hay thập kỷ 990 chỉ đến những năm từ 990 đến 999.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 9thế kỷ 10thế kỷ 11
Thập niên: thập niên 980thập niên 990thập niên 1000
Năm: 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến tranh

sửa

Chiến tranh

sửa

Xung đột

sửa

Thuộc địa hóa

sửa

Các sự kiện chính trị nổi bật

sửa

Thiên tai

sửa

Hiệp hội

sửa

Công nghệ

sửa

Khoa học

sửa

Kinh tế

sửa

Văn hóa đại chúng

sửa

Xuất hiện

sửa

Tham khảo

sửa