Thể loại:Mê tín dị đoan

Những tin tưởng không có căn bản khoa học.

Thể loại con

Thể loại này có 9 thể loại con sau, trên tổng số 9 thể loại con.

B

C

H

L

M

N

T