Thể loại:Mất 1868

Mất thập kỷ 1860:
1860 – 1861 – 1862 – 1863 – 1864
1865 – 1866 – 1867 – 1868 – 1869

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1868. Xem thêm những người sinh năm 1868.