Thể loại:Mất 1887

Mất thập kỷ 1880:
1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884
1885 – 1886 – 1887 – 1888 – 1889

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1887. Xem thêm những người sinh năm 1887.