Thể loại:Mất 1897

Mất thập kỷ 1890:
1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894
1895 – 1896 – 1897 – 1898 – 1899

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1897. Xem thêm những người sinh năm 1897.