Thể loại:Mất 1928

Mất thập kỷ 1920:
1920 – 1921 – 1922 – 1923 – 1924
1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1928. Xem thêm những người sinh năm 1928.