Thể loại:Mất 198 TCN

Mất thập kỷ 190 TCN:
199 – 198 – 197 – 196 – 195
194 – 193 – 192 – 191 – 190

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 198 TCN. Xem thêm những người sinh năm 198 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.