Thể loại:Mất 58 TCN

Mất thập kỷ 50 TCN:
59 – 58 – 57 – 56 – 55
54 – 53 – 52 – 51 – 50

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 58 TCN. Xem thêm những người sinh năm 58 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.