Mất thập kỷ 610 TCN:
619 – 618 – 617 – 616 – 615
614 – 613 – 612 – 611 – 610

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 616 TCN. Xem thêm những người sinh năm 616 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.