Thể loại:Mất 679

Mất thập kỷ 670:
670 – 671 – 672 – 673 – 674
675 – 676 – 677 – 678 – 679

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 679. Xem thêm những người sinh năm 679.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.