Thể loại:Mất 799

Mất thập kỷ 790:
790 – 791 – 792 – 793 – 794
795 – 796 – 797 – 798 – 799

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 799. Xem thêm những người sinh năm 799.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.