Thể loại:Mất thập kỷ 1640

Thể loại này có những người qua đời trong thập kỷ 1640. Xem thêm những người sinh ra trong thập kỷ 1640.

Mất thế kỷ 17: Thập kỷ 1600 – Thập kỷ 1610 – Thập kỷ 1620 – Thập kỷ 1630 – Thập kỷ 1640
Thập kỷ 1650 – Thập kỷ 1660 – Thập kỷ 1670 – Thập kỷ 1680 – Thập kỷ 1690

Thể loại con

Thể loại này gồm 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.

*