Thể loại:Mất thập kỷ 2020

Thể loại này có những người qua đời trong thập kỷ 2020. Xem thêm những người sinh ra trong thập kỷ 2020.

Mất thế kỷ 21: Thập kỷ 2000 – Thập kỷ 2010 – Thập kỷ 2020 – Thập kỷ 2030 – Thập kỷ 2040
Thập kỷ 2050 – Thập kỷ 2060 – Thập kỷ 2070 – Thập kỷ 2080 – Thập kỷ 2090

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

*

0–9