Ngôn ngữ học là môn học về những ngôn ngữ của con người.

Thể loại con

Thể loại này gồm 40 thể loại con sau, trên tổng số 40 thể loại con.

*

Â

C

Đ

G

H

L

N

P

S

T

X