Nhà Hồtriều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi vua Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi vua Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407 – tổng cộng là 7 năm. Quốc hiệu Đại Việt đã đổi thành Đại Ngu năm 1400.

Xem bài chính: Nhà Hồ

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.

N

Q

Trang trong thể loại “Nhà Hồ”

Thể loại này chứa 9 trang sau, trên tổng số 9 trang.