Các loại khác nhau của phòng, một không gian nội thất (được ngăn cách biệt) trong một căn hộ hay tòa nhà hoặc bất kỳ "khu vực" hay "không gian" hạn chế trong cấu trúc xây dựng.