Thể loại:Phản đối xóa

Đây là thể loại con của Thể loại:Chờ xoá, chỉ gồm các trang có tiêu bản {{chờ chút}} được chèn vào để phản ứng lại đề nghị xóa nhanh. Mục đích của trang này không chỉ đơn thuần thay đổi quá trình xóa nhanh, mà để loại trừ trường hợp một trang bị xóa khi có ai đó đang viết lời giải thích về lý do tại sao họ tin rằng nó không nên bị xóa, theo như hướng dẫn được ghi trong {{chờ xóa}} và các tiêu bản khác.

Trang trong thể loại “Phản đối xóa”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.