Thể loại:Phụng vụ Công giáo

Phụng vụ Công giáo hay là Nghi thức Công giáo là những nghi lễ, tập quán trong sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Công giáo Rôma.

Tham khảoSửa đổi