Thể loại:Phim truyền hình Mỹ ra mắt năm 2014

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Hoa Kỳbắt đầu vào năm 2014.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Hoa Kỳ nên được loại ra khỏi thể loại này.