Thể loại:Phim truyền hình Nhật Bản thập niên 2020

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình phát sóng lần đầu tại Nhật Bản trong thập niên 2020. Các chương trình truyền hình phát sóng lần đầu ở các quốc gia khác và chỉ chiếu sau này tại Nhật Bản không nên được xếp vào đây

1970 ·1980 ·1990 ·2000 ·2010 ·2020 ·2030 ·2040 ·2050 ·2060 ·2070
16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.