Thập niên 2020 hay thập kỷ 2020 chỉ đến những năm từ 2020 đến 2029, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau. Đây là thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2010thập niên 2020thập niên 2030
Năm: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Chính trị và xung độtSửa đổi

Xung đột và hòa bìnhSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Châu MĩSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Các nhà lãnh đạo thế giới đáng chú ýSửa đổi

Bản mẫu:Qnote

Kinh tếSửa đổi

Khoa học và công nghệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi