Thể loại:Phim truyền hình Thái Lan ra mắt năm 2008

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Thái Lanbắt đầu vào năm 2008.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Thái Lan nên được loại ra khỏi thể loại này.