Thể loại:Sinh 1529

Sinh thập kỷ 1520:
1520 – 1521 – 1522 – 1523 – 1524
1525 – 1526 – 1527 – 1528 – 1529

Thể loại này liệt kê những người sinh năm 1529 . Xem thêm những người qua đời năm 1529 .

Các trang trong thể loại “Thể loại:Sinh 1529”

Thể loại này gồm trang sau.